desir
desir

Informacje dla udziałowców - plan połączenia

pobierz PDF
desir desir

Desir Paris sp. z o.o., 81-736 Sopot, ul. Łokietka 58, wpisaną pod numerem KRS: 0000438449 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5851465210, REGON 221775520, wysokość kapitału zakładowego 683.250,00 ZŁ